27 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار داخلی انجمن

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا

حضور انجمن ژئوپلیتیک ایران در غرفه منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین المللی اوراسیا. تهران. 19 تیر ماه 1400، با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر کاظمیان مسئول روابط عمومی منطقه آزاد انزلی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا