28 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

گزارش نشست اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

نشست‌ راهکارهای اشتغال برای دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی، با حضور اعضای هیأت مدیره و آقایان دکتر حافظ نیا، دکتر يزدان پناه، دکتر رومینا، دکتر کاویانی و دکتر نصرتی در تاریخ 26 تیر ماه 1400 در ساعت 19 به صورت مجازی برگزار شد. برگزاری این نشست در جهت عملیاتی کردن مصوبه جلسه 15 هیات

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. پایگاه خبری دانشگاه تهران دکتر سید عباس احمدی عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران به عنوان مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه تهران معرفی شد. https://news.ut.ac.ir/fa/news/18514/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا