4 شهریور 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

نشست «طالبان و مساله دولت» برگزار شد

نشست تخصصی «طالبان و مساله دولت: بررسی ابعاد اجتماعی، فکری و جغرافیایی قدرت‌گیری طالبان» ساعت 18 تا 20 سه شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰ از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن علمی دانشجویی مطالعات افغانستان دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن علمی دانشجویی روابط بین الملل این دانشگاه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا