14 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

رسانه ژئوپلیتیک

چشم ها را باید شست طور دیگر باید نگریست؛ تحلیل محیط سیاسی امنیتی قفقاز از منظری دیگر

6 مهر 1399 بود که جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ در یک محیط غافلگیری و بدون وجود نشانه ها و کدهای اطلاعاتی هشدار دهنده آغاز شد و در نهایت به بازپس گیری بخش از اراضی مورد اختلاف و اشغالی در قره باغ منجر شد. در این جنگ، برخی از مؤلفه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا