18 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش های انجمن

برگزاری سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام، انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبۀ انجمن ژئوپلیتیک در خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی و هستۀ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کنند: ➖سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان➖ ◽️مهمانان:?دکتر جواد عباسیدانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد? ایران و همسایگان در چشم‌انداز تاریخی؛فرصت‌ها و تهدیدها ?دکتر محسن خلیلیاستاد علوم سیاسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا