21 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کارگاه های آموزشی

سلسله نشست های کارگاهی «ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژئوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی» (نشست سوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند:سلسله نشست های کارگاهی “ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژیوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی نشست سوم با سخنرانی: دکتر احمد بخشیعضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با عنوان : افغانستان: طالبان و امکان سنجی

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند که نشست مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در روز  چهارشنبه 8 دی ماه در برگزار می شود. در این جلسه موارد زیر جهت اصلاح و تغییر در اساسنامه به رای گیری گذاشته خواهد شد. تغییرات در اساسنامه: ۱. تغییر تعداد کمیته ها از ۵ کمیته ای

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

سومین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان برگزار شد.

در «سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان» مطرح شد؛ عباسی: باید ظرفیت‌های تاریخی را در روابط با همسایگان فعال کنیم و پاسخ به خیلی از تهدیدها بازگشت به تاریخ است/ خلیلی: ارتباط عاطفی با همسایگان ضعیف است و باید در مسیر تقویت آن حرکت کنیم سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان از سوی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا