30 بهمن 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

نشست تخصصی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در سال ۱۴۰۱

? گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ? نشست تخصصی ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در سال ۱۴۰۱? ?️سخنرانان:?➖ دکتر محمد اخباری: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامیموضوع : راهبرد آینده ژئوپلیتیک همسایگان ایران ?➖ دکتر بهرام امیر احمدیان: عضوهیأت علمی موسسه آموزش عالی اکو- دانشگاه علامه طباطبایی و

ادامه مطلب »
انتشارات انجمن

کتاب چین و آینده جهانی شدن (اقتصاد سیاسی خیزش چین) منتشر شد.

کتاب چین و آینده جهانی شدن (اقتصاد سیاسی خیزش چین) با ترجمه دکتر ناصر گروسی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) و به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران در سال 1400 منتشر شد. این کتاب ترجمه ای از کتاب China And The Futuer Of Globalization The Political Economy Of China,s Rise نوشته ژگوش کلاکو می

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا