20 اسفند 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

نشستِ بررسی «کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)»

♦️انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای، و موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار میکند .♦️ (یک ماه /یک کتاب)《4》 ?️ نشستِ بررسی کتاب چین برنده شده؟(چالش چین در برابر برتری آمریکا) ?️با حضور :⚜دکتر ابراهیم

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

نشست «تحلیلی بر بحران اوکراین با تاکید بر نقش و جایگاه روسیه در نظام بین الملل کنونی» برگزار شد.

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند نشست تخصصی «تحلیلی بر بحران اوکراین با تاکید بر نقش و جایگاه روسیه در نظام بین الملل کنونی» را برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی دکتر مرتضی ابراهیمی (دانشیار و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی)،  دکتر احمد بخشی

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

دریافت فایل کتاب چکیده انگلیسی مقالات همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز یکشنبه 15 اسفند 1400 بصورت یک روزه و حضوری و مجازی با ارائه ۵۰ مقاله فارسی و انگلیسی

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

دریافت فایل کتاب چکیده فارسی مقالات همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز یکشنبه 15 اسفند 1400 بصورت یک روزه و حضوری و مجازی با ارائه ۵۰ مقاله فارسی و انگلیسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا