11 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

نشست علمی «خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک و تاریخ»

انجمن علمی جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح برگزار میکند: 💠➖نشست علمی؛ خلیج فارس از منظر ژئوپلیتیک و تاریخ 🎙️➖سخنرانان:🟠➖ دکتر محسن جان پروراستادیارجغرافیای سیاسی وژئوپلیتیک دانشگاه فردوسی مشهدمحتوا وخلا محتوایی ژئوپلیتیک در خلیج فارس 🔵➖ دکتر علی محمد پوراستادیار جغرافیای سیاسی وژئوپلیتیک دانشگاه صنعتی مالک

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا