25 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار داخلی انجمن

برگزاری جلسه دکتر اعظمی و دکتر رئیس السادات با دکتر محمد قصری

عصر روز 4شنبه 1401/04/22 ساعت 16 الی 17 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر محمد قصری (معاون علوم و فناوری فرماندهی انتظامی و رئیس پژوهشکده علوم انتظامی در محل پژوهشگاه علوم انتظامی برگزار شد. در این جلسه در مورد مسائل

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

برگزاری جلسه دکتر رئیس السادات با دکتر مهرزاد حمیدی

پیرو مکاتبات قبلی در خصوص همایش جام جهانی 2022 قطر، جلسه ای با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر مهرزاد حمیدی (استاد مدیریت ورزشی و نماینده دکتر گائینی رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران) در روز دوشنبه 1401/04/20 ساعت 10 تا 11 در محل دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

برگزاری جلسه دکتر هادی اعظمی با دکتر محمدمهدی مروج الشریعه و دکتر حسین دهقان

ساعت 7:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 1401/04/20 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر محمدمهدی مروج الشریعه (فعال در حوزه آمایش سرزمین به ویژه در سواحل مکران بوده و مسئولیتهای متعدد ملی و استانی از جمله استانداری چند استان را بر عهده داشته اند) و دکتر حسین دهقان (دبیر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا