14 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

رسانه ژئوپلیتیک

شور و نوای صدر و آرزوهای دور و درازش

دیالوگی در سریال مختار وجود دارد به این مضمون که ” حکایت حوادث سیاسی در عراق عرب همانند بوته زار داغ و خشکی است که به سرعت شعله ور شده و مثل برق و باد خاکستر می شود” تحولات امروز عراق هم نشان می دهد، هیچ برآورد دقیقی از تحولات عراق و آینده سیاسی، امنیتی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا