17 بهمن 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار داخلی انجمن

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران که کارت عضویت معتبر دارند، دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که در روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان خاقانی، پلاک ۷۹، سالن همایش ستاد

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا