13 خرداد 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

گزارش برگزاری نشست علمی و تخصصی مدیریت هوشمند بحران

نشست علمی و تخصصی مدیریت هوشمند بحران با حضور ریاست محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران و سازمان مدیریت بحران کشور در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار گردید. دکتر احسان علی پوری، دبیر نشست تخصصی، مشاور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و مدیرکل تحقیقات سازمان مدیریت بحران کشور گفتند که کشور عزیزمان ایران اسلامی با توجه به شرایط

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا