جایگاه دریای خزر در استراتژی‌های جهانی با تأکید بر قرن 21

تألیف: محمد حسن نامی

ناشر:زیتون سبز، سهره

منطقه ­ی دریای خزر از زمان­های گذشته به لحاظ اقتصادی دارای ارزش و اهمیت خاصی بوده است. وجود پهنه آبی وسیع در این منطقه با تمام ویژگی هایش و همچنین موقعیت ارتباطی آن با سایر سرزمینها موجب شده است تا این حوضه از دیرباز یکی از مناطق مهم تجاری جهان به حساب آید. دریای خزر خود بعنوان یک منبع غذایی و راه ارتباطی، مورد استفاده مردمان اطراف قرار گرفته است و نادرترین آبزیان دنیا نیز درآن یافت می شود. با پیدایش منابع نفت و گاز و همچنین فروپاشی دیوار آهنین و سقوط نظام کمونیستی در شوروی سابق، اهمیت و موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن افزایش یافت. از دیدگاه صاحب نظران، دریای خزر تنها پهنۀ آبی در جهان است که دارای دو نوع طلای سیاه یعنی خاویار و نفت می­باشد و با توجه به تمام شدن برخی  از ذخایر میادین نفت و گاز و همچنین نیاز روز افزون دنیا به انرژی، اهمیت حوضۀ خزر بیشتر آشکار می شود. شناسایی میزان پراکندگی و تنوع ذخایر اقتصادی حوضۀ دریای خزر، کمک بزرگی به کشورهای این منطقه جهت بهره برداری بهتر از این منابع خواهد کرد.

کتاب حاضر به رژیم حقوقی دریای خزر، دیدگاه ها و مواضع کشورهای ساحلی و همچنین به موقعیت نظامی و اقتصادی کشورهای ساحلی این دریا پرداخته است. این کتاب در شش  فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: جغرافیای دریای خزر

فصل دوم: موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک دریای خزر

فصل سوم: ژئواستراتژی

فصل چهارم: ژئوپلیتیک و ژئواکونومی دریای خزر

فصل پنجم: بازیگران دریای خزر

فصل ششم: جایگاه دریای خزر در استراتژی های جهانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا