سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی4)

سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست….

وبینار تخصصی ۴ ….

سخنران:
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

عنوان سخنرانی:
مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق: فرصت‌ها و تنگناها

برگزارکنندگان:
انجمن ژئوپلیتیک ایران
معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

زمان برگزاری:

سه شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ – ساعت ۲۰-۱۸

مجری برنامه: دکتر حسین ربیعی

پخش از طريق سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی و نرم افزار Adobe connect

لینک جلسه:

https://vc3.khu.ac.ir/rsugl7g9ou0w/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#وبینار
#هیدروپلیتیک
#ایران
#عراق
#مناسبات_ایران_عراق
#دکتر_مراد_کاویانی_راد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا