سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی اول ?

✳️➖ «از وستفالیا تا پسا کرونا: مروری بر کارکرد مرزهای بین المللی»

سخنران:

?➖ دکترسید هادی زرقانی: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاری:

?➖ سه شنبه 4 شهریور 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

?با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا