دره میرحیدر

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

اظهار نظر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر درباره اصل مقاله سرتیپ عاطفی در خصوص یادداشت دکتر هادی ویسی

اظهار نظر در باره اصل مقاله آقاى عاطفى كه همراه با مقاله آقاى دكتر ويسى بدستم رسيد مستلزم چند سؤال مقدماتي است كه پاسخ به آنها ممكن است براى اعضاء اين كانال و انجمن ژئوپليتيك جالب باشد. چرا گروه جغرافياى دانشگاه تهران درست در زمانى كه ژئوپليتيك چه از نظر لفظ و چه از نظر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا