اخبار

سیاست و فضا

تألیف: دکتر محمدرضا حافظ‌نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر زهرا احمدی‌پور دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس- مصطفی‌ قادری حاجت- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ناشر: پاپلی تصمیم‌گیری انسان‌ها و جوامع انسانی و بازیگران سیاسی با توجه به ایدئولوژی‌های مسلط آنها و تأثیر آن بر فضای جغرافیایی و نیز تأثیر‌گذاری

ادامه مطلب »

نگاهی به دیپلماسی آب ایران؛ هیدروژئوپلیتیک

تألیف: دکتر محمد‌حسین پاپلی‌یزدی- استاد بازنشسته جغرافیای انسانی و عضو افتخاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر فاطمه وثوقی ناشر:‌ انتشارات پاپلی این کتاب در دو بخش تألیف یافته است. در بخش اول مباحث نظری به همراه قوانین مرتبط با آب در توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی آورده شده است. بخش دوم نیز در پنج‌فصل تنظیم شده

ادامه مطلب »

مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک

تألیف: کالین فلینت ترجمه: دکتر محمد‌باقر قالیباف- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و محمد‌هادی پوینده- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ناشر: نشر قومس کتاب مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک، یک کتاب درسی برای دانشجویان در مراحل اولیه ورودشان به مبحث علم ژئوپلیتیک است. این کتاب چارچوب روشنی برای فهم منازعات معاصر عرضه می‌کند؛ به این صورت

ادامه مطلب »

ایران و دولت توسعه‌گرا

تألیف: دکتر محمد‌باقر قالیباف- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ناشر:‌ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه دولت توسعه‌گرا مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این رو توجه به این مؤلفه‌ها، عاملی جدی در ترسیم درست مسیر حرکت آن خواهد بود. دولت در مسیر توسعه همان‌طور که باید سعی کند از

ادامه مطلب »

خاورمیانه معاصر

تألیف: ‌دکتر مهران کامروا ترجمه:‌ دکتر محمد‌باقر قالیباف– دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و دکتر سید موسی پورموسوی– استایار جغرافیای دانشگاه امام حسین(ع) ناشر‌:‌ نشر قومس این کتاب تاریخ سیاسی خاورمیانه معاصر را بررسی می‌کند. اگرچه تأکیدات کتاب در وهله اول بر دوره پس از زوال امپراطوری عثمانی‌است، یعنی مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس

تألیف: دکتر حمیدرضا محمدی- عضو هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و بهادر غلامی ناشر:‌ انتخاب تجربه چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که انرژی از پایه‌های پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی و به تبع آن افزایش منزلت ژئوپلیتیکی هر کشوری در جهان می‌باشد. از همین رو است که انرژی در سیاست‌های ملی

ادامه مطلب »

مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش

کتاب مقدمه‌ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکرد‌ها، محاسبه و سنجش، تألیف دکتر سیدهادی زرقانی-استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران ناشر:‌ انتشارات مطالعات راهبردی در مورد مفهوم و تعریف قدرت دیدگاه‌های گوناگون و نظرات متعددی وجود دارد. کتاب حاضر تلاش دارد قدرت را در نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف بررسی و تحلیل

ادامه مطلب »

مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی

کتاب مقدمه‌ای بر شناخت مرز‌های بین‌المللی، تألیف دکتر سید هادی زرقانی-استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران ناشر: دانشگاه علوم انتظامی مرز‌های بین‌المللی نشانگر استقلال تمامیت ارضی هر کشور است. احترام به حد و مرز‌های هر کشور برای کلیه کشور‌ها امری لازم و ضروری است. بسیاری از تضاد‌ها و ستیز‌های بین

ادامه مطلب »

تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران

نوع نظام اداری- مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. با پیچیده شدن اداره امور، گسترش وظایف دولت‌ها و مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی، ساختار اداری- مدیریتی از شکل سنتی به سمت برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری برای تسریع فرآیند توسعه، سوق پیدا کرد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا