سومین بزرگداشت روز جهانی GIS در شرق کشور

سومین بزرگداشت روز جهانی GIS در شرق کشور  با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران-شعبه خراسان رضوی و گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد در

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا