حامیان همایش

برگزار کنندگان:

 

 • انجمن ژئوپليتيک ايران
 • سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا
 • شهرداري تهران(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری)

 

مشارکت کنندگان:

 

 1. سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
 2. دانشگاه صنعتي سهند تبريز
 3. استانداری خراسان رضوی
 4. بنياد فرهنگي دکتر عباس مصلي‌نژاد
 5. دانشکده فني نقشه‌برداري سازمان جغرافيايي نيروهای مسلح
 6. دانشگاه خوارزمي
 7. موسسه آموزشي خردگرايان مطهر
 8. دانشگاه تربيت مدرس

 

حاميان:

 

 1. دانشکده علوم جغرافيايي دانشگاه خوارزمي
 2. دانشگاه فردوسي مشهد
 3. دانشگاه شهيد بهشتي
 4. دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران
 5. دانشگاه اصفهان
 6. دانشگاه آزاد اسلامي
 7. دفتر مطالعات سياسی وزارت کشور
 8. کميته پدافند غير عامل وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا