«تنگه هرمز، کدام استراتژی: بستن یا نبستن»

(تبیینی از منظر مکتب ژئوپلیتیک انسان‌گرا)

چند مدتی است که در پرتو مناقشات بین ایران و غرب بحث انسداد تنگه هرمز از سوی برخی مقامات رسمی و غیررسمی در ایران مطرح شده است. که با توجه به اهمیت استراتژیک این آبراه، حساسیت کشور‌های منطقه و محافل جهانی را در پی داشته است. در این ارتباط انجمن ژئوپلیتیک ایران اقدام به انتشار دیدگاه ژئوپلیتیکی آقای دکتر محمد‌رضا حافظ‌نیا رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از متخصصان خلیج‌فارس می‌نماید.

این مطلب برگرفته از وب‌سایت شخصی دکتر محمد‌رضا حافظ‌نیا به آدرس www.hafeznia.ir می‌باشد.

جهت مشاهده دیدگاه فوق‌الذکر اینجا کلیک نمائید.

ارجاع به این تحلیل

ژئوپلیتیک ایران،انجمن (1390) «تنگه هرمز، کدام استراتژی: بستن یا نبستن»، رسانه ژئوپلیتیک، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا