کلان شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری

کتاب “کلان­شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه­ داری” تألیف جان رنی شورت و   ترجمه مهدی داودی                توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید.

.

این کتاب در موضوع پیوند بین جهانی شدن و شهرنشینی کند و کاو می­کند. تاکید متن بر کارکرد اقتصادی جهان­شهرها، فرآیند سیاسی شهرهای جهانی شده و اهمیت فرهنگی شهرهای جهان وطن است. این کتاب به پیامدهای فضایی آشکار جهانی شدن بر شهرنشینی و تأثیر  این روندها بر فهم و درک مدرنیته می پردازد.  این اثر بخشی از چرخش فضایی در برداشت نویسنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی فشرده­ای از دیالیکتیک اجتماعی- فضایی است که شامل، از یکسو، دنیایی دست خوش امر جهانی شدن است که قلمرو شهرنشینی متشکل از مناطق کلان­شهری بر آن سلطه دارد و از سوی دیگر، فرایندی از کلان­شهر نشینی است که جهانی شدن مدرن شده وجه بارز آن و شکل دهنده آن است.

کتاب حاضر در 10 فصل به شرح زیر به چاپ رسیده است:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: جهانی شدن و شهر

فصل سوم: از شهرهای جهانی و جهان شهرها

فصل چهارم: شهرهای جهانی شده

فصل پنجم: سیاه چاله ها و پیوندهای اتفاقی

فصل ششم: تنشهای جهان شهرها

فصل هفتم: وجوه تمایز جهانشهرها

فصل هشتم: در جستجوی طلا: جهانی شدن المپیک ها، محلی شدن بازی ها

فصل نهم: فوق ثروتمندان و جهانشهرها

فصل دهم: امر جهانی، شهر و تن

علاقمند به این کتاب برای تهیه آن با انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران تماس حاصل فرمایند.

تلفن: 88342488  و 88323527

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا