کلان شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری

کتاب “کلان­شهرهای جهانی: جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه­ داری” تألیف جان رنی شورت و   ترجمه مهدی داودی                توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید.

.

این کتاب در موضوع پیوند بین جهانی شدن و شهرنشینی کند و کاو می­کند. تاکید متن بر کارکرد اقتصادی جهان­شهرها، فرآیند سیاسی شهرهای جهانی شده و اهمیت فرهنگی شهرهای جهان وطن است. این کتاب به پیامدهای فضایی آشکار جهانی شدن بر شهرنشینی و تأثیر  این روندها بر فهم و درک مدرنیته می پردازد.  این اثر بخشی از چرخش فضایی در برداشت نویسنده از مسائل اجتماعی و فرهنگی فشرده­ای از دیالیکتیک اجتماعی- فضایی است که شامل، از یکسو، دنیایی دست خوش امر جهانی شدن است که قلمرو شهرنشینی متشکل از مناطق کلان­شهری بر آن سلطه دارد و از سوی دیگر، فرایندی از کلان­شهر نشینی است که جهانی شدن مدرن شده وجه بارز آن و شکل دهنده آن است.

کتاب حاضر در 10 فصل به شرح زیر به چاپ رسیده است:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: جهانی شدن و شهر

فصل سوم: از شهرهای جهانی و جهان شهرها

فصل چهارم: شهرهای جهانی شده

فصل پنجم: سیاه چاله ها و پیوندهای اتفاقی

فصل ششم: تنشهای جهان شهرها

فصل هفتم: وجوه تمایز جهانشهرها

فصل هشتم: در جستجوی طلا: جهانی شدن المپیک ها، محلی شدن بازی ها

فصل نهم: فوق ثروتمندان و جهانشهرها

فصل دهم: امر جهانی، شهر و تن

علاقمند به این کتاب برای تهیه آن با انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران تماس حاصل فرمایند.

تلفن: 88342488  و 88323527

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا