نمایه شدن فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک در پایگاه بین المللی اسکوپوس

نمایه شدن فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک در پایگاه بین ­المللی Scopus

بدینوسیله به اطلاع تمامی اعضای محترم انجمن می رساند که فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک پس از بدست آوردن امتیازات لازم در پایگاه بین المللی Scopus نمایه می شود این موفقیت را به تمامی اعضا محترم انجمن، هیأت مدیره  و بویژه  تحریریه فصلنامه ژئوپلیتیک تبریک می گوییم.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا