اتحادیه انجمنهای جغرافیایی

اخبار داخلی انجمن

برگزاری مراسم امضای تفاهم نامه

نشست امضای تفاهم نامه بین اتحادیه انجمنهای جغرافیایی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دیروز سه شنبه 1400/06/16 ساعت 13:30 الی 16:30 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور نمایندگان انجمنهای علوم جغرافیایی برگزار شد. در این مراسم از انجمن ژئوپلیتیک ایران هم دعوت به عمل آمده بود که جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا