امنیت ملی

اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی سیزدهم ? ✳️➖ مفهوم سازی امنیت ملی و بین الملل در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سخنران: ?➖ محمود نورانی : کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس زمان: ?➖ سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ ساعت: ۲۱ تا ۲۲ مجری برگزاری

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا