انتشارات

کتاب های منتشر شده

کتاب «درآمدی بر بیوتروریسم و امنیت شهری» به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

کتاب «درآمدی بر بیوتروریسم و امنیت شهری» تألیف آقای دکتر سیدهادی زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و خانم زهرا نسیمی (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. بیوتروریسم به سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها (عوامل بیولوژیک)، به منظور ایجاد ارعاب یا هلاکت انسان‌ها

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا