انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

اخبار داخلی انجمن

مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار میکند:مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر (استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار جغرافیا)زمان: سه شنبه 17 تیر ماه 1399ساعت 17 تا 19سخنرانان:دکتر حسن بلخاری قهیدکتر محمدرضا حافظ نیادکتر ابراهیم مقیمیدکتر زهرا احمدی پوردکتر یاشار ذکی لینک پخش مستقیم مراسم: https://www.skyroom.online/ch/farhang/anjomanmafakher

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا