انجمن مدیریت کسب و کار

اخبار داخلی انجمن

امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با انجمن مدیریت کسب و کار

در راستای همکاری فیمابین با انجمن های علمی وزارت علوم و در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، اول مرداد ماه 1399 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن مدیریت کسب و کار با حضور دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا