انجمن ژئوپلیتیک ایران، ژئوپلیتیک ایران، نشست علمی انتخابات شوراهای اسلامی شهرها؛ فرصتها و چالشها

نشست علمی: انتخابات شوراهای اسلامی شهرها؛ فرصتها و چالشها

نشست علمی انتخابات شوراهای اسلامی شهرها؛ فرصتها و چالشها با حضور: دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ عضو هیئت علمی گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران دکتر مراد کاویانی راد؛ عضو هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی زمان: روز چهارشنبه- 13 اردیبهشت ماه 1396   ساعت: 15 الی17 مکان: دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سالن

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا