اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر

اخبار رویدادها

اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر

انجمن جغرافیایی ایران با همکاری جمعی از دانشگاه ها، نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی برگزار میکند: »اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر» زمان برگزاری: پنج شنبه 3 آذر ماه 1401 مکان: سالن دریانوردان کشتیرانی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا