تاجیکستان

نشست های انجمن

گزارش برگزاری نشست علمی «ایران و تاجیکستان گذشته، حال و آینده»

نشست علمی «ایران و تاجیکستان گذشته،حال و آینده» به همت مرکز پژوهش های آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و هسته پژوهشی سیاست خارجی چند همسایگی دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 11 بهمن 1400برگزار گردید. در این نشست جناب آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری اولین

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا