ترکیه

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

استراتژی های تهاجمی ترکیه، استیصال ژئوپلیتیکی، یا استیلای ژئواستراتژیک

امپراتوری عثمانی برخلاف  نظر اکثر اندیشمندان حوزه های تاریخی، سیاسی، نظامی، ژئوپلیتیک  و ژئواستراتژیک، حاکمیتی تهاجمی نبود. در حقیقت دسته هایی متشکل از اقوام مهاجم ساکن در محیط خشن آسیای مرکزی بودند که بعدها به شکل دولتی قبیله ای در پیرامون اروپای مدیترانه ای مستقر، و سپس استراتژی های سیاسی تهاجمی را برای دفاع از

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

نشست بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی و حقوقی

نشست «بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی و حقوقی» ساعت 19 تا 21 پنجشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۰ از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این پیش نشست، دکتر وحید کیانی، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ژئوپلیتیک ترکیه و دیپلماسی با ایران

جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه بی­نظیر است. تنگه­های مهّمی را در اختیار دارد. غرب، جنوب و شمال آن را دریا دربرگرفته است. ژئوپلیتیک تمدنی آن دارای اهمیت است. امپراطوری رم شرقی و امپراطوری عثمانی یک ثروت عظیم فرهنگی برایش بجا گذاشته است. موقعیت جغرافیایی این کشور که از یک طرف به اروپا و حوزه تمدنی مدیترانه و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا