جنگهای پیوندی

رسانه ژئوپلیتیک

افغانستان مبدأ جنگهای پیوندی

?پیرامون تحولات افغانستان در ۹۰ روز اخیر مطالب فراوانی نوشته شده است و انبوهی از تحلیل ها با کارکردهای کوتاه مدت و بلند مدت با موضوعیت کشور افغانستان به نگارش درآمده است.?دلیل این همه توجه به تحولات افغانستان هم بر می گردد به اصالت و ماهیت اتفافات در این کشور که خیلی متفاوت و جنجالی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا