حکمرانی سرزمینی

رویدادها

اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی

دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، “اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا: حکمرانی سرزمینی” را با تاکید بر حوزه های حکمرانی سرزمینی و سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، محیط زیست، کشاورزی، آموزش، امنیت، نوآوری و آینده، در تاریخ 13 آذر 1402برگزار می نماید. https://kbgc.ir/ محورهای ویژه کنفرانس با تمرکز بر رویکردهای آزمایشگاهی و راهکارها و ساز و کارهای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا