حکم

اخبار داخلی انجمن

حکم مسئول کمیته همایش ها و نشست ها

خانم آیه شعبانی کوچصفهانی عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 مرداد ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته همایش ها و نشستهای انجمن منصوب شد.

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

حکم مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

دکتر میثم میرزائی تبار از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (مرکز مطالعات آفریقا)، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 تیر ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن منصوب شد.

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

حکم مسئول کمیته اشتغال و کارآفرینی

دکتر حمیدرضا نصرتی از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و مدیر اجرایی سابق انجمن ژئوپلیتیک ایران، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 تیر ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته اشتغال و کارآفرینی انجمن منصوب شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا