خانه اندیشه ورزان

رویدادها

نشست تخصصی
توسعه نامتوازن مناطق مرکزی ایران و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آن
با تأکید بر مسائل شهرستان اردکان

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار می کنند: نشست تخصصیتوسعه نامتوازن مناطق مرکزی ایران و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی آنبا تأکید بر مسائل شهرستان اردکان سخنرانان:مهندس محمد درویشدکتر مصطفی قادری حاجتدکتر رضا ملاحسینی اردکانی زمان: شنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۲ساعت: ۱۶ الی ۱۸مکان: خانه اندیشه ورزان (خ انقلاب، چهارراه ولیعصر)

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا