دکتر سعید سید آقا بنی هاشمی

رویدادها

نشست واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین بحران های بین المللی

انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران ؛ بنیاد علمی اندیشمندان و سرای نوآوری دکتر قریب با سایر نهادهای علمی برگزار می کند : عنوان نشست :واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین بحران های بین المللی سخنرانان دکتر محمد حسن نامیاستاد دانشگاه و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا