دکتر فتح الله کلانتری

رویدادها

نشست واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین(بحران های داخلی و بین المللی)

انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران ، خانه اندیشمندان علوم انسانی ، بنیاد علمی اندیشمندان با سایر نهادهای علمی برگزار می کند: نشست واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین( بحران های داخلی و بین المللی ) سخنرانان : دکتر فتح الله کلانتریاستاد دانشگاه عالی دفاع ملی دکتر سعید سید آقابنی هاشمیعضو

ادامه مطلب »
رویدادها

نشست واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین بحران های بین المللی

انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران ؛ بنیاد علمی اندیشمندان و سرای نوآوری دکتر قریب با سایر نهادهای علمی برگزار می کند : عنوان نشست :واکاوی جنگ ترکیبی در حکمرانی نوین بحران های بین المللی سخنرانان دکتر محمد حسن نامیاستاد دانشگاه و معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا