دکتر مجتهدزاده

نشست های انجمن

نشست «چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی» برگزار شد

نشست‌ “چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی” با سخنرانی دکتر پیروز مجتهدزاده (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه های تهران و عضو هیأت مؤسس انجمن ژئوپلیتیک ایران) یکشنبه 19 دی‌ ۱۴۰۰ از ساعت 18 تا 19:30 به صورت مجازی از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. دبیری نشست را دکتر مصطفی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا