دکتر محمدمهدی مروج الشریعه

اخبار داخلی انجمن

برگزاری جلسه دکتر هادی اعظمی با دکتر محمدمهدی مروج الشریعه و دکتر حسین دهقان

ساعت 7:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 1401/04/20 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر محمدمهدی مروج الشریعه (فعال در حوزه آمایش سرزمین به ویژه در سواحل مکران بوده و مسئولیتهای متعدد ملی و استانی از جمله استانداری چند استان را بر عهده داشته اند) و دکتر حسین دهقان (دبیر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا