دکتر میثم میرزائی تبار

انتشارات انجمن

انتشار کتاب «شاخ آفريقا؛ از اقوام و قبايل تا حکومت محلي»

کتاب «شاخ آفريقا؛ از اقوام و قبايل تا حکومت محلي» تألیف دکتر میثم میرزائی تبار، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات آفریقا از سوی انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. این کتاب، کشورهاي منطقه شاخ آفريقا را در دو بعد اصلي وضعيت و مناسبات قومي و قبيله‌اي و وضعيت محلي‌گرايي و حکومت محلي مورد بررسي و تحليل

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا