دکتر هیودی

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

آشفتگی های ژئوپلیتیکی در دنیای مدرن؛ از اندیشه پایان تاریخ، تا برخورد تمدن ها

به فراخور مقاطع مختلف تاریخی، و از کنش و واکنش انسان اندیشمند، و محیط مطلوب آن، که پیدایش، تکوین و سقوط تمدن ها را به دنبال داشت، جوامع مدنی در امتداد توسعه تمدنی خود، دوره های مدرن را به دفعات تا رسیدن به بالندگی و کهنگی تمدنی تجربه کرده اند. اما استواری و تداوم مدنیت

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

راهبرد سیاسی تامین منافع ملی، نگاه به مناطق ژئوپلیتیک ناحیه ای، یا نگرش به حوزه های ژئواستراتژیک فراگیر

بیش از چند قرن است که ایران گرفتار رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قدرت های جهانی می باشد. چالش در ژئوپلیتیک منطقه ای معاصر، و عقب نشینی از حوزه ژئواستراتژیک عملیاتی در هزاره دوم تاریخ کشور بواسطه تهاجم بیگانگان در گذشته و اکنون، و انقباض قلمرویی که به برد ژئواستراتژی نیز تعبیر می شود، کشور را

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ایران و بحران های مستمر؛ محدودیت دردیدگاه های کاربردی، یا ضعف در ژئواستراتژی عملیاتی

آغاز قرن 16 میلادی تاریخ عبور حاکمیت های سیاسی و سرزمینی از دوران کلاسیک به عصر نوگرایی است. در ایران امپراطوری صفوی تنها دولتی بود که تقریبا بیش از دو قرن در این دوره دارای استقلال و ثبات سیاسی سرزمینی است. پس از آن، بیش از سه قرن است که ایران از بی ثباتی سیاسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا