دکتر ویسی

اخبار رویدادها

برگزاری وبینار تخصصی «راهبردهای ژئواکونومیک چین و تحول در هندسه جهانی قدرت»

ششمین وبینار تخصصی از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست با سخنرانی دکتر هادی ویسی دانشیار دانشگاه پیام نور با عنوان « راهبردهای ژئواکونومیک چین و تحول در هندسه جهانی قدرت»، در روز شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 18 تا 20 به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا