دکتر کریمی پور

نشست های انجمن

برگزاری وبینار «دریا و بحثی در ساحل شناسی»

اولین وبینار تخصصی از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست با سخنرانی پروفسور یداله کریمی پور استاد جغرافیای دانشگاه خوارزمی با عنوان «دریا و بحثی در ساحل شناسی»، در روز سه شنبه 7 مرداد 1399 ساعت 18 تا 20 به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی1)

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند: ✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست ? وبینار تخصصی ۱ ? ✳️➖ دریا و توسعهبحثی در ساحل شناسی ?➖ سخنران؛دکتر یدالله کریمی پوراستاد تمام جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دانشگاه خوارزمی ?➖برگزارکنندگان:?➖معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی?➖انجمن ژئوپلیتیک

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا