رساله برتر

اخبار رویدادها

رساله دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران به عنوان رسانه برتر معرفی شد.

رساله دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران از سوی وزارت علوم به عنوان رساله برگزیده تقاضامحور در سطح دانشگاه های کشور انتخاب و به عنوان رسانه برتر معرفی شد. رساله مقطع دکتری جناب آقای آرش قربانی سپهر با عنوان «تحلیل اهداف بازیگران بر آینده مناسبات قدرت در کلان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا