زیارت

همایش های انجمن

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری)

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری) محورهای کلیدی: _ مفاهیم، تشابهات و افتراق های نظری زیارت، گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی _ مدیریت یکپارچه و حکمروایی خوب زیارت و گردشگری _ نوآوری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به زائران و گردشگران _ رهیافت های نوین در سازماندهی مقاصد

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا