سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اخبار داخلی انجمن

برگزاری مراسم امضای تفاهم نامه

نشست امضای تفاهم نامه بین اتحادیه انجمنهای جغرافیایی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دیروز سه شنبه 1400/06/16 ساعت 13:30 الی 16:30 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور نمایندگان انجمنهای علوم جغرافیایی برگزار شد. در این مراسم از انجمن ژئوپلیتیک ایران هم دعوت به عمل آمده بود که جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

دریافت فایل مجموعه مقالات کنگره یازدهم (فایل مقالات سخنرانی)

یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران (تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوبغرب آسیا در قرن 21) با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به صورت یک روزه و حضوری برگزار شد. در ادامه میتوانید مجموعه مقالات سخنرانی این کنگره را دانلود و مطالعه کنید.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

دریافت فایل مجموعه مقالات کنگره یازدهم (فایل مقالات پوستر)

یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران (تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوبغرب آسیا در قرن 21)، با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بصورت یک روزه و حضوری برگزار شد. در ادامه میتوانید مجموعه مقالات پوستر این کنگره را دانلود و مطالعه کنید.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار میکند. یازدهمین کنگره سالانه انجمن ژئوپلیتیک ایران «تحولات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا در قرن 21» مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 1399 تاریخ برگزاری کنگره: 27 بهمن ماه 1399

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا