سامان خلیلیان

اخبار رویدادها

برگزاری نشست «نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)»

هشتمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)» با حضور آقای سامان خلیلیان (معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)، روز سه شنبه 22 مهر ماه 1399، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی هشتم ? ✳️➖ بررسی نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر) سخنران: ?➖ سامان خلیلیان (معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) زمان: ?➖ سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت: 21 تا

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا