سردار محمد قصری

اخبار داخلی انجمن

برگزاری جلسه دکتر اعظمی و دکتر رئیس السادات با دکتر محمد قصری

عصر روز 4شنبه 1401/04/22 ساعت 16 الی 17 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر محمد قصری (معاون علوم و فناوری فرماندهی انتظامی و رئیس پژوهشکده علوم انتظامی در محل پژوهشگاه علوم انتظامی برگزار شد. در این جلسه در مورد مسائل

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا