سومین کارگاه آموزشی آنلاین «آشنایی با سامانه های همانندجو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک»

کارگاه های آموزشی

سومین کارگاه آموزشی آنلاین «آشنایی با سامانه های همانندجو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک»

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ✳️➖ سومین کارگاه آموزشی آنلاین «آشنایی با سامانه های همانندجو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک» ?️➖مدرس:دکتر سید محمدتقی رئیس الساداتدبیر انجمن ژئوپلیتیک ایراندانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی ?➖دبیر جلسه:حسن مومنیکارشناس دانشجوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی ?➖

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا